Lundby Mekaniska verkstad

Lundby Mekaniska Verkstad var ett reparations- och nybyggnadsvarv i Göteborg, vilket i sin nyproduktion tillverkade så gott som enbart bogserbåtar, samt ångmaskiner till bland andra Lindholmens varv. Dessutom reparerades också fartyg vid varvet.


Varvet grundades 1887 och låg vid Sannegårdshamnen. Vid sekelskiftet hade företaget omkring 100 anställda. Varvsverksamheten avslutades kring 1930. Lundby Mekaniska Verkstad tillverkade drygt 50 fartyg, varav omkring 49 bogserbåtar, varav omkring 30 för Röda bolaget i Göteborg.


Företaget gick i konkurs 1933 men kom att rekonstrueras för att fortsatta som mekaniska verkstad. Arbetena bestod då till största delen av fartygs- och maskinreparationer samt som underleverantör till de stora varven.