Arendal färgfoto001
Lindholmen ögt av Götaverken 1970-tal003
Flygfoto Eriksberg 70-tal001
Flygfoto Götaverken 1927004
Götaverken Cityvarvet 1979002
Götaverken002
Valfångare Eriksberg001